Limbajul politic eminescian – Perspective semiotice – Mihaela Mocanu

Limbajul politic eminescian. Perspective semiotice_Mihaela Mocanu

Limbajul politic eminescian. Perspective semiotice_Mihaela Mocanu

 

Autor: MOCANU, Mihaela

Colecție : Academica

Domeniu: Științele limbajului

Prefață de: CODOBAN, Aurel

Apărut: 02/2014

Nr. pagini: 308

Format: 165×235 mm

ISBN 978-606-24-0043-9

 

 

Din Cuprins:
◊ Limbajul politic – spațiu al construcției identității și legitimării
◊ Dimensiuni ale analizei semiotice a limbajului politic
◊ Publicistica eminesciană în orizontul receptării
◊ Semioza limbajului politic eminescian
◊ Analiza semiotică a limbajului politic eminescian
◊ Analiză contrastivă: Timpul, Românul, România liberă și Pressa

Interesați de procesul de re-contextualizare a publicisticii eminesciene, propunem o analiză semiotică a limbajului politic cultivat de Mihai Eminescu în presa românească din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Demersul analitic pleacă de la premisa că publicistica eminesciană este produsul unui orizont istoric determinat, fapt care obligă la raportarea acesteia la specificul limbajului jurnalistic cultivat în epocă. Obiectul analizei îl constituie cele cinci volume de publicistică eminesciană, din ediția Perpessicius, la care se adaugă o serie de articole din alte publicații ale vremii. Perspectiva dominantă este cea semiotică, vizând analiza sintactică, semantică și pragmatică a limbajului politic cultivat de Eminescu, precum și descrierea parametrilor situației de comunicare pe care o ilustrează publicistica. Analiza semiotică se sprijină pe date obținute în urma procesării corpusului cu instrumente informatice. Chiar dacă ponderea pe care o dețin cele două perspective de analiză, semiotica și informatica este în mod necesar diferită, considerăm că utilizarea unor tehnici ale lingvisticii computaționale a condus la obiectivarea cercetării, favorizând dezvoltarea unor analize calitative ulterioare.

Mihaela Mocanu


 

 

Nici un comentariu

Fii primul care posteaza un comentariu.

Postati un comentariu