Proiecte

Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală
 
Afiș Expoziția „Numitorul comun - Moartea” - 22 mai 2012
 
Conferința Națională – Totalitarismul de la origini la consecințe